Şartlar & Koşullar

 Web sitesi, www.nutratechnutrition.com ('Web sitesi') alan adlı adresteki mülkiyetindedir ve Techfoni tarafından internet sunucuları ağı ('WWW') üzerinden işletilmektedir.

Web sitesini kullanarak ve tarafımızdan sağlanan Web sitesindeki Materyallere erişim hakkından yararlanarak aşağıdaki kullanım şart ve koşullarını ('Kullanım Şart ve Koşulları') kabul etmiş sayılırsınız ('Siz' ve 'Kullanıcı'):
Kullanım şart ve koşulları

1. WEB SİTESİ VE MATERYALLERİNİN KULLANIMI

§  Bilgi, grafikler, materyaller, içerik ve tüm çalışmalar ('Materyaller' mevcut ve potansiyel techfoni müşterileri için hizmetlerimizin ve genel hususların kısaca açıklanmasını amaçlar).

§  İnternet güvenli bir ortam değildir ve Web sitesine ya da Web sitesinden gerçekleştirilen iletişim faaliyetleri aktarım esnasında kesilebilir veya değiştirilebilir. Web sitesinin web sitesine veya verilere erişen herhangi bir bilgisayara zarar verebilecek herhangi bir şey içermediğine dair garanti veremeyiz.

§  Web sitesini kullanırken Web sitesinde yer alan Gizlilik Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.

2. KULLANIMLA İLGİLİ KISITLAMALAR

Web sitesi ve Web sitesinde yer alan bilgiler ve araçlar kanuna aykırı biçimde veya yasadışı amaçlarla ya da techfoni haklarını ihlal edecek şekilde kullanılmamalıdır. techfoni, Web sitesini yasadışı amaçlarla kullanan veya kullanmaya çalışan ya da taciz edici, müstehcen, kaba, saldırgan, onur kırıcı, nefret dolu, tehditkar veya cinsellik içeren materyaller yayınlayan ya da yayınlamaya çalışanları kalıcı olarak yasaklama ve/veya bu kişileri ilgili yetkililere bildirme hakkına sahiptir.

§  Ayrıca, ilave yazılım veya benzeri araçlar kullanımıyla olsa bile Web sitesinde ya da Web sitesi içeriğinde veri madenciliği yapılamaz veya otomatik arama gerçekleştirilemez;

§  reklam veya promosyon malzemeleri de dahil olmak üzere Web sitesi içeriği ya da Materyallerinin herhangi biri başka bilgilerle birleştirilemez;

§  Önceden verilmiş yazılı iznimiz olmadığı sürece Web sitesinden İnternet üzerindeki başka bir web sitesine bağlantı verilmemeli ya da Web sitesi çerçevelenmemeli veya Web sitesinin ikiz sitesi oluşturulamaz;

§  Web sitesi ya da Web sitesindeki araçlar herhangi bir kişiyi kötülemek, taciz etmek, tehdit etmek, korkutmak ya da rencide etmek amacıyla kullanılamaz;

§  Web sitesi ya da Web sitesi içeriği kanuna aykırı olarak değiştirilemez, operasyonu engellenemez veya yetkisiz olarak tadil edilemez;

§  Web sitesine veya Web sitesi aracılığıyla bilerek virüs, solucan ya da farklı bir devre dışı bıraktıran özellik aktarılamaz;

§  Web sitesi ticari, istenmeyen ya da toplu elektronik mesajlar göndermek için veya 2003 tarihli Anti-Spam Kanunu'nu (Cth) ihlal edecek şekilde kullanılamaz ya da

§  Web sitesi veya Web sitesindeki araçlar, aşağıdaki özelliklerde faaliyetler için kullanılamaz ya da Web sitesine veya Web sitesi aracılığıyla aşağıdaki özelliklerde herhangi bir bilgi ya da materyal (reklam gönderimi dahil) aktarılamaz:

§  kanun ya da mevzuatı ihlal eden;;

§  bu Kullanım Şart ve Koşullarını ihlal eden;

§  üçüncü şahısların haklarını (fikri mülkiyet hakları, gizlilik hakları veya ticari sırlar dahil) ihlal eden;

§  uygunsuz, saldırgan, müstehcen, tehditkar, tahrik edici, pornografik, onur kırıcı veya gizli olan;

§  yanlış ya da yanıltıcı olan;

§  Devlet veya Milletler Topluluğu ayrımcılıkla mücadele mevzuatını ihlal eden ayrımcı nitelikte veya

§  ilgili kişi tarafından yetki verilmediği sürece o kişiyi tanımlayan ya da o kişiyi tanımlamak için kullanılabilecek nitelikte (kopya, fotoğraflar veya diğer resimsel sunumlar) veya

§  yukarıda belirtilenleri yapmaya çalışan veya başka bir kişinin yapmasını sağlayan.


Web sitesine ilgili riskleri göze alarak girdiğiniz varsayılır ve kanunlar ile bu Kullanım Şart ve Koşullarına uygun davranmak sizin sorumluluğunuzdadır.

3. AVUSTRALYA DIŞINDAN WEB SİTESİNE ERİŞİM

§  Web sitesi içeriğinin Avustralya dışındaki herhangi bir ülkenin kanunlarına uygun olduğu garantisini veremeyiz. Web sitesine Avustralya dışında erişiminizle ilgili risk tamamen size aittir.

4. FİKRİ MÜLKİYET

§  Kişisel ve ticari olmayan kullanım için Web sitesinden reklam listelerini indirebilir ve yazdırabilirsiniz. Ayrıca, Web sitesi içeriği 1968 tarihli Telif Hakları Kanunu'nun (Cth) amaçlarına aykırı düşecek şekilde kullanılamaz, çoğaltılamaz, aktarılamaz, yayınlanamaz veya dağıtılamaz.

§  Web sitesindeki reklam listelerini ticari amaçlarla ya da ticari kazanç sağlamak için çoğaltamaz ya da kullanamazsınız.

5. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

§  techfoni Web sitesini Kullanıcıların kullanması için oluşturmuştur ancak Kullanıcıları korumak gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. techfoni, Materyallerin kalitesi, doğruluğu, bütünlüğü, pazarlanabilirliği veya amaca uygunluğu ile ilgili hiçbir garanti vermez.

§  Materyallerden herhangi biri ile ilgili eyleme geçmeden veya bunlardan herhangi birine güvenmeden önce yasal ya da farklı profesyonel öneriler almalısınız. techfoni, Web sitesi veya Materyallerin zarar verici olmadığını ya da bilgisayar virüsü veya diğer hata ya da kusurları içermediğini garanti etmez.

§  Herhangi bir kanun, bu kullanım koşulları için kanunen hariç tutulamayacak bir garanti sağlıyorsa, kanunların izin verdiği maksimum ölçüde garantinin ihlal edilmesiyle ilgili yükümlülüğümüz, kendi seçimimize göre hizmetlerin tekrar sağlanmasıyla ya da bunların tekrar sağlanması maliyetinin nakit olarak ödenmesiyle sınırlı olacaktır.

§  Sorumluluğun hariç tutulamayacağı yerlerde, Web sitesinin veya içeriğinin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluğumuz, Ticari Uygulamalar Kanunu 1974 (Cth) hükümlerinde belirtilenlerle sınırlı olacaktır.

§  techfoni, hiçbir koşul altında, Web sitesindeki materyallerin kullanımı ya da güvenilirliği ile ilgili olarak ortaya çıkan işin ya da diğer karların zarar görmesi veya kaybı da dahil olmak üzere hiçbir arızi, özel ya da dolaylı zarardan sorumlu tutulamaz.

§  techfoni ve ilgili yöneticilerini, çalışanlarını ve temsilcilerini ('Tazmin Edilenler') sizin bu anlaşmayı ihlal etmenizden ya da buna bağlı veya bununla ilişkili olarak ortaya çıkan herhangi bir zarar veya yükümlülük sonucu herhangi bir şahıs tarafından yöneltilecek talepler veya açılacak davalar sonucunda Tazmin Edilenler'in maruz kalacağı zararlar veya ödenecek tutarlar karşısında (makul yasal masraflar dahil olmak üzere) tazmin etmeyi ve tazmin edilmelerini sağlamayı kabul etmiş sayılırsınız.

6. WEB SİTESİNDEKİ MALZEMELERİN TELİF HAKKI

§  Aksi belirtilmediği sürece, Web sitesi ve Materyallerin içeriği ve tasarımının telif haklarının sahibiyiz. techfoni bu tür tüm telif haklarına sahiptir veya lisans ya da yürürlükteki kanunun verdiği hakla kullanır.

§  1968 tarihli Telif Hakkı Kanunu'nun (Cth) (veya dünya çapında yürürlükte olan başka bir kanunun) amaçları dışındaki hallerde veya bu kanunun hükümlerine tabi olmak şartıyla ya da bu telif hakkı bildiriminde belirtilen hükümler dışında, Materyallerin hiçbir parçası hiçbir şekilde veya hiçbir yolla (çerçeveleme, ekran kazıma, elektronik, mekanik, mikro kopyalama, fotokopi veya kayıt dahil), techfoni`nin önceden yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, uyarlanamaz, geri yüklemeye hazır bir sistemde saklanamaz veya iletilemez.

§  techfoni, Web sitesinde yer alan birçok tescilli markanın sahibidir. Bu markaların yetkisiz kullanımı fikri mülkiyet haklarımızı ihlal edecektir.

§  techfoni, Materyaller ve Web sitesindeki diğer tüm hakların sahibidir.

7. WEB SİTESİNDEN BAĞLANTILAR

§ techfoni, Web sitesinden bağlantı verilen diğer web sitelerindeki materyal ya da içeriğin dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir şahsın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini garanti etmez ya da beyan etmez.

§  techfoni. başka sitelerdeki materyallerde veya içeriklerde bulunan fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmesine izin vermez ve izin verdiği ima edilemez.

8. WEB SİTESİNE BİLGİ YÜKLENMESİ

Web sitesine yüklediğiniz tüm materyal, içerik ve/veya bilgilerle ilgili olarak aşağıdakileri beyan ve garanti edersiniz:

§  Web sitesine veya Web sitesi aracılığıyla bilerek virüs, solucan ya da farklı bir devre dışı bıraktıran özellik aktaramazsınız;

§  Materyal ve/veya bilgi temin etme yetkisine sahipsiniz;

§  Materyal ve/veya bilgi herhangi bir ürün, hizmet, şahıs ya da şirket ile ilgili onur kırıcı ya da kötü niyetli yanlış ifadeler içeremez;

§  Materyal ve/veya bilgi hiçbir ürün veya hizmetin 'taklidi' olamaz ve adaletsiz rekabete yol açamaz;

§  Materyal ve/veya bilgi ticari marka, hizmet markası veya ticari unvanı (tescilli veya tescilsiz), gizli bilgi ve telif hakkını da içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan fikri mülkiyet haklarını ihlal edemez;

§  Materyal ve/veya bilgi, 1974 tarihli Ticari Uygulamalar Kanunu (Cth) ve 1987 tarihli Adil Ticaret Kanunu (NSW) ve bunlara eşdeğer devlet mevzuatı ve bölgesel mevzuatları da içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan tüm Avustralya Federal Devleti ve Yeni Güney Galler Eyaleti kanun veya mevzuatını ihlal edemez

9. İLGİLİ MEVZUAT

§  Kullanım Şart ve Koşullarının herhangi bir bölümünün hükümsüz, yasadışı veya uygulanamaz bulunursa, bu bölüm Kullanım Şart ve Koşullarının kalanından ayrılabilir kabul edilecektir ve ayrılan bölüm kalan şart ve koşulların geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

§  Web sitesinin ve Materyallerin kullanımı ve Web sitesinden, Materyallerden ve Kullanım Şart ve Koşullarından kaynaklanan ihtilafların çözümü, Avustralya, Yeni Güney Galler eyaleti kanunlarına tabi olacak ve buna göre düzenlenecektir.

§  Kullanım Şart ve Koşullarından kaynaklanan anlaşmazlıkların belirlenmesinde Avustralya, Yeni Güney Galler mahkemelerinin yargı yetkisi olduğunu kabul edersiniz.

10. TAZMİNAT

Web sitesini kullanmakla techfoni aşağıdaki durumların doğrudan veya dolaylı bir sonucu olarak techfoni`nin maruz kalacağı her türlü fiili veya tehdit halinde veya başlatılmış olan talep ve yasal işlemler ile her türlü yükümlülük, zarar, ziyan veya masrafa (tam tazminat temelinde makul yasal masraflar dahil olmak üzere) tazmin etmeyi kabul etmiş sayılırsınız:

§  Bu Kullanım Şart ve Koşullarının Tarafınızdan ihlali;

§  Web sitesinde yayınlanan bir reklamdan dolayı herhangi bir kanun, mevzuat, yönetmelik, tüzük ya da iş ahlakı kurallarının Tarafınızdan gerçekleştirilmiş veya gerçekleştirildiği iddia edilen ihlali;

§  Web sitesinde yer alan bir reklam veya Web sitesinde tarafınızdan yayınlanan bir reklam ya da önerilen reklamdan dolayı tarafınıza ait bir eylem veya ihmal ile ilgili olarak üçüncü şahıslar tarafından veya üçüncü şahıslar adına öne sürülen iddialar.

11. GENEL

§ techfoni önceden bildirimde bulunmaksızın istediği anda Kullanım Şart ve Koşullarını değiştirebilir. Mevcut Kullanım Şart ve Koşullarının değiştirilmesi durumunda, bir versiyonları Web sitesinde yer alacaktır. Bu yasal uyarı Web sitesindeki başka şart veya koşullarla sınırlandırılamaz veya değiştirilemez.

§  Bu Kullanım Şart ve Koşullarından herhangi birinin geçersiz, uygulanamaz ya da yasadışı olması halinde o şart çıkarılacak ve kalan şartlar geçerliliğini koruyacaktır.

§  Bu Kullanım Şart ve Koşullarının Tarafınızdan ihlal edilmesiyle ilgili olarak techfoni herhangi bir eylemde bulunmazsa bu, daha sonraki veya benzer ihlallerle ilgili techfoni`nin eylem hakkından vazgeçtiği anlamına gelmez.

§  Bu belge ve hariç tutulması ya da değiştirilmesi kanunen mümkün olmayan ve kanunlarda ima edilmiş olan her türlü garanti, taraflar arasındaki anlaşmanın bütününü teşkil eder.

§  Bu web sitesi aracılığıyla yapılan ödemeler satın alınan Sanal Ofis hizmetlerinin sadece ilk ayı içindir. Daha sonraki aylar ayrıca faturalanacak ve ücretlendirilecektir.